Gudstjänst i Lepplax bykyrka, ledare: David Åkerlund, predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Rättfärdighet och barmhärtighet. Predikotext: Luk 13:1-5. Ljudfilen ovan avser predikan.

1 Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Jesus frågade dem: “Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? 3 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. 4 Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? 5 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.”

Hela gudstjänsten: