Gudstjänst 1.6.2014 i Biblion. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Den utlovade Hjälparen.
Rörlig videobild kunde inte fås med.

Texter: 1 Kung 19:8–15; 1 Petr 3:14–17; Joh 15:26–16:4.
Psalmer: 114; 144; 110; Sionsharpan 67; SH 213; 535.

Predikotext: Matt 10:24-31, tema: Var inte rädd för världen. Mp3-filen avser predikan.