Inspelning från gudstjänst i Lepplax bykyrka på första söndagen efter påsk 7.4.2013 kl 15. Tema: Uppståndelsens vittnen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: 2 Mos 14:10-11, 13-16, 21-22.

10 När farao närmade sig, lyfte Israels barn blicken och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till HERREN. 11 Och de sade till Mose: “Fanns det inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss, när du förde oss ut ur Egypten? 

13 Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. 14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” 

15 Sedan sade HERREN till Mose: “Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. 16 Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. 

21 Och Mose räckte ut handen över havet, och HERREN drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. 22 Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.

Exodus (alternativ rutt)

Exodus (alternativ rutt)