Gudstjänst i Biblion 17.8.2014, nionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Goda förvaltare av Guds nåd. Predikant och liturg: Ola Österbacka.

Texter: 2 Krön 1:7-12; Kol 4:2-6; Luk 16:1-9. Predikotext: Matt 10:16-22.
Psalmer: 318; 149:5; 428; 478; 423; 161: 1, 3, 6.

Mp3-filen innehåller endast predikan. Predikan som text: Forum Johanneum.