Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Mark 6:30-37

30 Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. 31 Han sade till dem: “Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. 32 Så for de i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. 33 Men folk såg att de for och många fick veta det, och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom före dem. 34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

35 Det var redan sent på dagen, när hans lärjungar kom fram till honom och sade: “Den här platsen ligger ödsligt till, och det är redan sent. 36 Sänd i väg folket, så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta.” 37 Men han svarade: “Ge ni dem att äta.” De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?”