Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Mal 4:1-2,5-6

1 Se, dagen kommer, den brinner som en ugn.
Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt
vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem,
säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar
varken rot eller kvist.
2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp
med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.
5 Se, jag skall sända till er profeten Elia,
innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.
6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen
och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår
landet med tillspillogivning.