Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 15:21-28 (23:16)

21 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. 22 Då kom en kanaaneisk kvinna* från dessa trakter och ropade: “Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt.” 23 Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: “Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar.” 24 Han svarade: “Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.” 25 Men hon kom och föll ner för honom och sade: “Herre, hjälp mig!” 26 Han svarade: “Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” 27 Hon sade: “Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord.” 28 Då svarade Jesus henne: “Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill.” Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.