Gudstjänst på andra söndagen i fastan, 21.2.2016, i Lepplax bykyrka. Tema: Den kämpande tron. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Jes 45:20-25; 2 Kor 6:1-10; Matt 15:21-28 (även predikotext).
Psalmer: 555; Papper; Lbk 207; 363; 395.

Gudstjänstordning för serie 2.

Följande inspelning innehåller endast predikan, tema: Den kananeiska kvinnans tro: