Gudstjänst 16.8.2015 i Biblion. Predikant och liturg: David Åkerlund; kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Självprövning.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 23:1-12, ämne: Ge äran åt din Mästare!