Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: 1 Tim 2:4-6

 4 Gud som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe.