Fastlagssöndagen 22.2.2009, Biblion. Predikant: Ola Österbacka. Text: Mark 10:32-45 (28:30). Ljudfilen innehåller endast predikan.

 32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom: 33 “Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. 34 Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla* och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.” 35 Då gick Jakob och Johannes, Sebedeus söner, fram till Jesus och sade: “Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om.” 36 Han sade till dem: “Vad vill ni att jag skall göra för er?” 37 De svarade: “Låt den ene av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andre på din vänstra.” 38 Jesus sade till dem: “Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med?” 39 De svarade: “Det kan vi.” Jesus sade till dem: “Den kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dop som jag blir döpt med skall ni döpas. 40 Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort, de platserna skall tillfalla dem som de är beredda för.”

41 När de tio andra hörde detta, blev de uppretade på Jakob och Johannes. 42 Då kallade Jesus dem till sig och sade: “Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. 43 Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 44 och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. 45 Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”*