Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 21:1-14.

1 Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö, och det gick till så här: 2 Simon Petrus och Thomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till dem: “Jag ger mig ut och fiskar.” De andra sade: “Vi går också med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. 4 Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. 5 Jesus sade till dem: “Mina barn, har ni något att äta?” De svarade: “Nej. 6 Han sade: “Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. 7 Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: “Det är Herren.” När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig ytterplagget, för han var lätt klädd, och kastade sig i sjön. 8 De andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte långt från land.

9 När de kom i land, fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. 10 Jesus sade till dem: “Bär hit av fisken som ni fått.” 11 Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, etthundrafemtiotre stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12 Jesus sade till dem: “Kom och ät.” Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13 Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14 Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda.