Gudstjänst i Lepplax bykyrka första söndagen efter påsk, den 3 april 2016. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Job 19:25-27 (även predikotext); 1 Kor 15:1-10; Joh 20:19-31.
Psalmer: 504; 144; 583; 194; 96; Lova Herren 477.

Predikan som en separat mp3-fil: