Gudstjänst i Lepplax bykyrka 27.4.2014. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Musiker: Hans Ahlskog.

Texter: 2 Mos 14:10-11, 13-16, 21-22: Apg 3:12-20; Joh 20:19-31. Predikotext: Joh 21:1-14.
Psalmer: 102, 144, 194, 196, 99, 532.

Hela gudstjänsten ovan, här följer endast predikan: