Gudstjänst i allhelgonatid i Biblion, Vasa, 2.11.2014 med Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.

Gudstjänstens tema: Kallelsens allvar. Inslag från Alla helgons dag både i texter, psalmer och predikan, som behandlar Salt och ljus, Matt 5:13-16. Predikan i mp3-filen.

Predikan som text i Forum Johanneum.