Gudstjänst 18:e söndagen efter Trefaldighet i Biblion, 25.9.2016. Liturg: David Åkerlund, predikan: Stefan Sjöqvist. Predikotext: Matt 22:34-46.

Ljudfilen innehåller endast predikan.