Gudstjänst som video och predikan som mp3, samt som pdf. Predikan finns också som text i Forum Johanneum. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Inspelningstekniker: Botvid Lindström.

Predikotext: Matt 5:20-26. Tema: Kärlekens lag.