Gudstjänst med liturgi från 1600-talet (delvis) och en del av Martin Luthers predikan om kallelsen till Guds rike. David Åkerlund och Hans Ahlskog.