Gudstjänst i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 4.12.2016 med temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Hebr 10:35-39.

Hela gudstjänsten i följande ljudfil: