Gudstjänst i Lepplax bykyrka sjätte söndagen efter påsk, 28.5.2017. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Den utlovade Hjälparen.

I ljudfilen ovan finns endast predikan. Nedan finns hela gudstjänsten som ljudfil.

Texter: 1 Kung 19:8–15; 1 Petr 3:14–17 (även predikotext); Matt 10:24–31. Tema för predikan: Frimodiga vittnen.
Psalmer: 114; 144; 116; 198:5–7; 294; 192.