Gudstjänst på 23:e söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Det himmelska och det jordiska medborgarskapet.

Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 17:24-27. Hela gudstjänsten finns här: