Gudstjänst på domsöndagen i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Yttersta domen.

Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 13:47-50. Hela gudstjänsten finns här: