Gudstjänst på sjätte söndagen efter Trefaldighet i Biblion 3.7.2016. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Kärlekens lag.

Predikan som video och ljudfil. Ljudfilen innehåller också predikotexten, Matt 5:20–26.

Texter: Jes 32:15–18; Rom 12:17–21; Matt 5:20–26 (även predikotext).
Psalmer: 408; 147; 460; 478; Sionsharpan 439; 539. Psalmernas melodi och texter.

Den här ljudfilen innehåller hela gudstjänsten: