Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 1:16-18

Av hans fullhet har vi alla fått del: nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och nära Fadern, han har gjort honom känd.