Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 1:48-55

48 Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet.
Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig.
49 Stora ting har den Mäktige gjort med mig
och heligt är hans namn.
50 Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte
över dem som fruktar honom.
51 Han har utfört väldiga gärningar med sin arm.
Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.
52 Härskare har han störtat från deras troner,
och ringa män har han upphöjt.
53 Hungriga har han mättat med sitt goda,
och rika har han skickat tomhänta bort.
54 Han har tagit sig an sin tjänare Israel
och tänkt på att visa sin barmhärtighet
55 mot Abraham och hans barn, till evig tid,
efter sitt löfte till våra fäder.”