Gudstjänst i Biblion på Mikaelidagen 30.9.2012. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: Matt 21:14-16.

14 På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. 15 När översteprästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet: “Hosianna, Davids son!”, blev de mycket upprörda 16 och frågade honom: “Hör du vad de säger?” Jesus svarade dem: “Ja, har ni aldrig läst: Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig”?

Predikan som text i Forum Johanneum.