Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 2:21

21 När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv.