Gudstjänst i Biblion, Vasa, 7.9.2014 på 12:e sönd. efter Trefaldighet med temat “Våra ord”. Liturg: Øyvind Edvardsen; predikant och kantor: Hans Ahlskog. Predikan i mp3-filen och som text i Forum Johanneum.

Texter: 1 Sam 3:1–10; Jak 3:2–12; Mark 7:31–37.
Psalmer: 174; 148; 481; 478; SH 446; 192. Predikotext: 1 Petr 3:8–17:

8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. 9 Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. 10 Ty
den som älskar livet och vill se goda dagar
skall avhålla sin tunga från det som är ont
och sina läppar från att tala svek.
11 Han skall vända sig bort från det onda och göra det goda,
söka efter frid och sträva efter den.
12 Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga,
och hans öron är öppna för deras böner.
Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.

13 Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda? 14 Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. 15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 16 Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. 17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.