Gudstjänst 13.9.2015 i Lepplax bykyrka med temat Den goda delen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudlänken gäller predikan över Matt 6:19–24 och ämnet Världens mörker och ljuset från Gud.

Hela gudstjänsten som ljudfil här:

Texter: 1 Kung 3:5–15; Fil 4:10–14; Matt 6:25–34.
Psalmer: 363, 150, LBK 207, 195, 259, 381.