Gudstjänst i Lepplax bykyrka 8.10.2017 med temat En kristen människas frihet. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Ps 119:5–14 (inledning); Amos 5:21–24; Kol 2:16–23 (även predikotext), Mark 2:18–28.
Psalmer: 371; 145; Lova Herren 335; 353:1–5; Lova Herren 363; 353:6–7.

Predikan finns som en egen inspelning (ingår även här).