Gudstjänst i Biblion, Vasa, i anslutning till bibelhelg 18.10.2015. Predikant: Peter Öman, liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Kallelsens allvar.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Mark 4:21-25. Predikan finns i textform som pdf.