Gudstjänst på Alla helgons dag 31.10.2015 i Biblion, Vasa. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds helgon. Predikotext: Luk 6:20-26.

Ljudfilen innehåller endast predikan.