Gudstjänst i Biblion, Vasa, den 3 januari 2016, andra söndagen efter jul. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Guds helgedom.

Ljudfilen innehåller endast evangelietexten och predikan.

Texter: 1 Kung 8:20, 27–30; Rom 12:1–5; Luk 2:42–52.
Psalmer: SH (Sionsharpan) 100; 144; 178; 179; SH 85; 192.

Gudstjänstordning för serie 3.