Tema: Hjärtats samtal med Gud. Ledare för gudstjänsten: David Åkerlund. Predikant: Hans Ahlskog, text: Luk 18:1-8, “begärbönen”. Gudstjänsten hölls i Biblion.

Hela gudstjänsten finns inspelad som ljud på denna länk. Predikan som mp3 i länken ovan.