Gudstjänst på svenska med Øyvind Edvardsen som liturg och Luke Wolfgramm som predikant. Predikan hölls på engelska. Se skild inspelning för videofil med predikan och svensk översättning som pdf. Vi beklagar att ljudkvaliteten är bristfällig och att videon börjar först med sista versen i ingångspsalmen. Gudstjänstens liturgi finns i pdf-fil. Nattvardens utdelning är bortklippt.

Service in Swedish by pastor Øyvind Edvardsen, with sermon in English by pastor Luke Wolfgramm, Novosibirsk. Excuse for lacks in audio quality and that the service starts with the last verse in the first hymn. See pdf for liturgy. The distribution of the Lord’s Supper is cut off.

Text/texts: Jer 9:23–24; 1 Joh 3:13–18; Luk 16:19–31. Predikotext/sermon: Jud v 24–25 med anknytning till konferensens tema: lovprisning.
Psalmer/hymns from the swedish hymnal book: 363, 147, 294, 157, 286, 259.