Gudstjänst i Lepplax bykyrka på domsöndagen den 22 november 2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: Yttersta domen. Ljudfilen innehåller endast predikan, text: Joh 5:22–29. Hela gudstjänsten på Youtube.

Texter: Ps 50:1–6; Mal 4:1–2; 1 Kor 15:22–28; Joh 5:22–29.