Gudstjänst i Biblion, Vasa, på fastlagssöndagen 2.3.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Guds kärleks offerväg.

Predikotext: Joh 12:25-33. Predikan finns som text i Forum Johanneum.