Gudstjänst i Lepplax bykyrka på fastlagssöndagen den 7 februari 2016. Liturg och predikant: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds kärleks offerväg.

Texter: Jer 8:4-9; 1 Kor 13; Luk 18:31-43 (även predikotext).
Psalmer: 68:1-5; 148; 59; 204; 68:6-7; 268.

Ljudfilen ovan innehåller endast predikan (med predikotexten). Hela gudstjänsten finns här: