Gudstjänst i Lepplax bykyrka på fjärde söndagen i advent, 20.12.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Jes 40:1–8; Fil 4:4–7; Joh 1:19–28 (även predikotext). Reviderad gudstjänstordning för serie 2.
Psalmer: 2; 256; 54:3-5; 9; 32. Se psalmtexter och melodier här.

Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns här: