Gudstjänst i Biblion, Vasa, första advent 30.11.2014. Tema: Nådens ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Jes 12:1–6; Upp 19:5–9; Matt 21:1–9. Predikotext: Luk 4:16–22. Predikan i mp3-filen.
Psalmer: 4; 144; 2; 1; 10; 9.