Gudstjänst i Biblion på första söndagen i advent 1.12.2013. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Se, din konung kommer. Predikotext: Luk 10:23-24.

Predikan finns även som en skild inspelning.