Vi firar första dagen i det nya kyrkoåret med gudstjänst i Biblion kl 11.00. Predikant och liturg är Ola Österbacka. Temat är ”Se, din konung kommer!”

Predikotext: Jes 62:10-12. Tema för predikan: Under Guds baner.

10 Drag ut, drag ut genom portarna, bered väg för folket! Bana, ja, bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken! 11 Se, HERREN förkunnar till jordens ände:Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. 12 Man skall kalla dem ”det heliga folket”, ”HERRENS återlösta”.Och du skall kallas ”den eftersökta”, ”staden som inte blir övergiven”.

Predikan som text på Forum Johanneum.