Gudstjänst 19 april 2015 i Biblion, Vasa. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.
Tema: Herren är min herde. Mp3-filen innehåller endast predikan.

Texter: Ps 23; Hebr 13:20–21; J. Predikotext: Joh 10:1–10.
Psalmer: 400; 144; 384; 394; SH 294; SH 296.