Gudstjänst i samband med bibelhelg i Biblion på Herdesöndagen, 10 april 2016. Liturg och predikant: David Åkerlund.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Hes 34:11–16; 1 Petr 2:21–25; Joh 10:11–16 (även predikotext).

Psalmer: ingångspsalm 400; treenighetspsalm 144; gradualpsalm 384; predikopsalm 390; kollektpsalm 395; slutpsalm 415.

Predikotext Joh 10:11–16:

11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
14 Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får som inte hör till den här fållan . Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.