Gudstjänst från Biblion på herdesöndagen 4.5.2014. Tema: Herren är min herde. Predikan av Hans Ahlskog över Ps 23. Liturg: Ola Österbacka.

Mp3-inspelningen avser predikan. Predikan som text på Forum Johanneum.