Gudstjänst i Biblion på Kristi förklarings dag. Tema: Kristi härlighet. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Joh 13:31-32.

Videoinspelningen innehåller presentation med psalmtexter, men ingen videobild. Ljudfilen avser endast predikan.

Predikan som text på Forum Johanneum.