Gudstjänst i Lepplax bykyrka på kyndelsmässodagen den 2 februari 2020 med Øyvind Edvardsen och Hans Ahlskog, kantor. Predikan är första delen av en temapredikan i två delar: Jesus Kristus – sann Gud och sann människa. Den andra delen finns som ljudfil här.

Länken nedan öppnar endast predikan.

Predikan på kyndelsmässodagen: Jesus Kristus – sann Gud