Predikan i Lepplax bykyrka på långfredagen den 3 april 2015. Predikotext: Jes 53:4-9. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.

Psalmer: 67; 75; 65:1-3; 66; 74; 65:4-6.

Hela gudstjänsten finns här: