Gudstjänst från Lepplax bykyrka 22.3.2020 med David Åkerlund och Hans Ahlskog, kantor. På grund av bestämmelserna kring corona-viruset deltog ingen församling utom pastor, kantor och tekniker.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns på Youtube.

Kollekt kan gärna sändas till FI18 3131 1000 2060 07. Insamlingstillstånd i Österbotten.