Gudstjänst i Biblion på midfastosöndagen 30.3.2014 kl 11. Liturg: Øyvind Edvardsen, predikant: Juhani Viitala (på finska), svensk översättning i presentationen: Jesper Hansen. Musiker: Anni-Kreetta Erkkilä. Gudstjänstens tema: Livets bröd.

Predikan i en skild inspelningsfil.